Make your own free website on Tripod.com
 
Ankara Barosu
01.07.2000-31.12.2000 DÖNEMİ
Avukat -Vekileden Arasındaki Asgari Ücret Çizelgesi
D. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Değeri parayla ölçülebilen davalar 200.000.000.-TL'den az olmamak üzere 
dava değerinin %15'i
2 Değeri parayla ölçülemeyen davalar 300.000.000.-TL
E. iDARİ VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 İptal Davaları 300.000.000.-TL
2 Tamyargı Davaları 350.000.000.-TL'den az olmamak üzere 
dava değerinin %15'i
3 Vergi uyuşmazlığından doğan davalar 350.000.000.-TL'den az olmamak üzere 
dava değerinin %15'i
4 Danıştay (ilk derece mahkemesi olarak) 350.000.000.-TL
5 Danıştay (Temyizmahkemesi olarak duruşma) 230.000.000.-TL
6 AYİM 350.000.000.-TL
F. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR
1 Ağır Ceza Mahkemesi:
a-)Sanık vekilliği
b-)Müdahil Vekilliği

750.000.000.-TL
375.000.000.-TL
2 Asliye Ceza Mahkemesi:
a-)Sanık vekilliği
b-)Müdahil Vekilliği

400.000.000.-TL
200.000.000.-TL
3 Sulh Ceza Mahkemesi 200.000.000.-TL
G.DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR
1 Büroda sözlü danışma (Gösterilen bedel bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 5.000.000.-TL eklenir) 45.000.000.-TL
2 Yazılı danışma 100.000.000.-TL
3 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma Büroda öngörülen danışma ücretinin %50 arttırımı ile alınır.
4 İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme 75.000.000.-TL
5 Dava ve cevap dilekçesi 90.000.000.-TL
6 Temyiz, karar düzeltme dilekçesi 150.000.000.-TL
7 Miras Sözleşmesi, istisna akdi, taksim sözleşmesi 350.000.000.-TL
8 Diğer her türlü sözleşme düzenleme 250.000.000.-TL
9 Yargıtay'da duruşmaya katılma 250.000.000.-TL
10 Şirket anasözleşmesi, tüzük, vakıf senedi, 
yönetmelik vasiyetname v.b düzenleme 
550.000.000.-TL
11 Hazırlık soruşturmasında bulunma 85.000.000.-TL
12 Şirketlerde sürekli danışmanlık ücretleri
(Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak)
a-)Adi Kollektif, komandit, limited Şirketler
b-)Kooperatifler
c-)Anonim Şirketler
200.000.000.-TL (Aylık)
300.000.000.-TL (Aylık)
400.000.000.-TL (Aylık)
13 Sayıştay Davalarında 350.000.000.-TL'den az olmamak üzere dava değerinin %15'i
14 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık 400.000.000.- (Dava ve Takip ücretleri ayrı tutularak)

 

 Anasayfa  1. Sayfa