Make your own free website on Tripod.com

ÖZSARI AVUKATLIK BÜROSU

YENi iCRA FORMLARI

ANA SAYFA | HAKKIMIZDA | KANUNLAR | YENi iCRA FORMLARI | FAYDALI LiNKLER | ILETISIM | DOSYA DURUMU

YÜKLEMEK İSTEDİĞİNİZ İCRA FORMUNUN NUMARASINA TIKLAYINIZ.

Yeni Numarası

Eski Numarası

Konusu

Örnek 01

Örnek 48

Takip talebi

Örnek 02

Örnek 54

Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri

Örnek 03

Örnek 55

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emri

Örnek 04-05

Örnek 53

Para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin ilamların yerine getirilmesinde icra emri

Örnek 06

Örnek 151

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte icra emri

Örnek 07

Örnek 49

İlamsız takipte ödeme emri

Örnek 08

Örnek 50

Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri

Örnek 09

Örnek 152

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte ödeme emri

Örnek 10

Örnek 163

Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) özgü haciz yolu ile yapılacak takipte ödeme emri